Van Gölü EDAŞ’ta Yalanlar Değil Enerji İşçileri Kazanacak!

Sendikamız DİSK-Enerji-Sen kurulduğundan bugüne kadar güvencesiz koşullarda çalıştırılan enerji işçilerinin birlik ve mücadelesinin aracı olmuştur.

Başta taşeron şirketler aracılığıyla çalıştırılan enerji işçileri olmak üzere elektrik dağıtım şirketlerinde binlerce enerji işçisi insanca çalışma koşulları talebiyle sendikamıza üye olmuş, güvenceli çalışma mücadelesine katılmışlardır.

Sendikamızın örgütlü olduğu şirketlerden biri de Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi’dir. VEDAŞ'ın arıza-onarım-bakım servislerinde taşeron şirketler aracılığıyla çalıştırılan yüzlerce enerji işçisi sendikamız üyesidir.

Sendikamıza üye işçiler ilk olarak VEDAŞ Hakkari işletmesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği sonucu can güvenlikleri ve aldıkları düşük ücret nedeniyle insanca çalışma koşulları talepleri ile 17 Haziran 2014 tarihinde direnişe geçmişlerdir. Direnişin 2. gününde taleplere olumlu yanıt verilmiş ve varılan anlaşma VEDAŞ üst düzey yetkililerinin de katıldığı bir protokol ile imza altına alınmıştır.

Daha sonra VEDAŞ'a bağlı Van ve Muş illerinde arıza-onarım-bakım servisinde çalışan işçiler de aynı sorunları yaşadıklarını ve aynı haklardan yararlanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Sendikamızın şirket yetkilileri ile bu yönde yaptıkları görüşmeler maalesef olumsuz sonuçlanmış, Van ve Muş illerinde çalışan işçiler yaptıkları uyarı eylemlerinin ardından insanca çalışma koşulları ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin hayata geçirilmesi için direnişe geçmişlerdir.

Süreç bu şekilde yaşanırken 11 Temmuz 2014 Cuma günü VEDAŞ tarafından baştan aşağıya yalan ve karalama dolu bir açıklamanın yayınlandığını basın aracılığıyla öğrenmiş bulunuyoruz.

Kamuoyunun konu hakkında gerçekleri öğrenmesi için bu açıklamayı yapmak zorunluluk olmuştur.

Elektrik Kesintilerinin Sebebi Enerji İşçileri Değildir

Baştan aşağı bir yağma ve peşkeş hikayesi olan elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirmesi sürecinde sendikamız özelleştirmelerin işçilere güvencesiz çalışma, halka ise niteliksiz enerji getireceğini vurgulamıştır. Bugün de yaşanan elektrik kesintileri bundan ibarettir. "Çerez parasına", pek çok zaman da kasasındaki paralarla devralınan elektrik dağıtım şirketleri yetersiz altyapı ile yeni yatırımlar yapılmadan daha fazla kar mantığı ile işletilmek istenmiştir.

İşçiler eski ve yetersiz ekipmanlarla elektrik dağıtım işini sürdürmeye çalışırlarken doğal olarak hizmet kalitesi günden güne düşmüştür. Bugünkü elektrik kesintilerinin nedeni özelleştirme şartnamelerine rağmen, daha fazla para kazanabilmek için elektrik dağıtım altyapısını yenilemeyen elektrik dağıtım şirketleridir.

VEDAŞ halkın da yoğun tepkisine neden olan elektrik kesintilerinde "yavuz hırsız" misali suçu canı pahasına çalışmakta olan işçilere ve onların insanca çalışma hakkı mücadelelerine atamaz. Enerji işçileri parçası oldukları halkın nitelikli enerji hakkına sahip olmaları gerektiğini baştan beri savunmuşlardır, bugün de savunmaya devam etmektedirler.

Sendikamız Yetkisini İşçilerden Almaktadır

Bugün itibariyle VEDAŞ bünyesinde arıza-onarım-bakım servislerinde çalışan enerji işçilerinin tamamına yakını sendikamız DİSK Enerji-Sen üyesidir. Bizim ve işçi sınıfı mücadelesinin açısından bundan daha kesin bir irade beyanı söz konusu değildir.

Ayrıca VEDAŞ yöneticilerine sendika üyeliğinin Anayasal ve yasal bir hak olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Sendika işverenin değil işçinin seçeceği bir kurumdur, VEDAŞ yöneticileri işçilerin iradesine saygı duymak dışında sendikamıza söyleyebilecekleri tek bir meşru ve yasal sözleri olamaz. Saygı duymak dışında söyleyecekleri her sözü işçilerin sendika seçme özgürlüğüne müdahale olarak değerlendireceğimizi ve gerekli hukuki süreçleri işleteceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

VEDAŞ İşçilerinin Direnişi Haklı Ve Meşrudur

VEDAŞ İşçileri 6331 sayılı İSG Kanunu'nun 13. maddesine istinaden karşı karşıya oldukları "ciddi ve yakın tehlike" sonucunda "çalışmaktan kaçınma haklarını" kullanmaktadırlar. Bu durum işçiler tarafından VEDAŞ'a, İşkur İl Müdürlüklerine ve BİMER’e yazılı olarak da iletilmişken, söz konusu basın açıklamasında "yasadışı grev"den, "enerji işkolundaki grev yasağından", "grev cezai ve maddi sonuçlarından" bahsedilerek bir yandan gerçekleri çarpıtmakta diğer yandan da işçilere gözdağı verilmeye çalışılmaktadır.

Daha Soma Katliamının acısı yüreklerimizde tazeyken, işçi sağlığı ve iş güvenliği talep eden işçilere “yasadışı eylemci” yaftası yapıştırmaya kalkmak ne demektir?

Sanırız VEDAŞ yöneticileri, karşılarındakilerin köle değil işçi olduklarını unutmuşlar. Bir kez daha anlatalım, Biz enerji işçileri "insanca çalışma koşulları" gibi son derece basit bir o kadar da haklı ve meşru bir talebi savunuyoruz. Talebimizin de sonuna kadar arkasında olacağız.

Paragöz İşçi Yaftasıyla Bizi Halkımızla Karşı Karşıya Getiremeyeceksiniz

VEDAŞ yazılı açıklamasında işçilerin diğer elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan işçilerden daha fazla aldıklarını iddia etmektedir. Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu iddiayı tartışmayı bile gereksiz görüyoruz. Sendikamız da en az VEDAŞ yöneticileri kadar diğer elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan işçilerin çalışma koşullarını bilmektedir.

VEDAŞ işçileri Hakkari'de bizzat VEDAŞ yöneticileri tarafından imzalanan protokolde yer alan çalışma koşullarını talep etmektedirler. Ne eksik ne fazla.

VEDAŞ'ın kar hırsı sonucu elektriksiz bıraktığı bölge halkının haklı öfkesini işçilere yöneltmeye çalışmasını ise en hafif tabiriyle çirkin buluyoruz.

Mücadelemiz Sürüyor, Taleplerimizin Arkasındayız

VEDAŞ işçileri sürdürdükleri haklı direnişe devam etmektediler.

Bizler VEDAŞ yönetimine enerji işçilerinin haklı taleplerine yapıcı yaklaşması konusunda bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Yalan ve manipülasyonlar enerji işçilerinin kararlılığını ve mücadelesini engelleyemez.

 

Biz Haklıyız Biz Kazanacağız!

Hak Verilmez Alınır Zafer Sokakta Kazanılır!

DİSK/ENERJİ-SEN

Bu içeriği paylaşın

Sendikamızdan Haberler

Eren Enerji işçilerinin direnişinde 14. hafta: “İşçilerin iradesi kazanacak”…

Eren Enerji işçilerinin direnişinde 14. hafta: “İşçilerin iradesi kazanacak”…

01-12-2017  

Sendikamıza üye olduğu için işten çıkarı

Fırat EDAŞ İşçileri Hakları İçin Eylemdeydi…

Fırat EDAŞ İşçileri Hakları İçin Eylemdeydi…

09-04-2016 Fırat EDAŞ İşçileri Hakları İçin Eylemdeydi

      Tunceli’de Aksa Fırat EDAŞ’t

Mercan HES'i Ziyaret Ettik…

Mercan HES'i Ziyaret Ettik…

06-04-2016 Mercan HES'i Ziyaret Ettik

7 Nisan 2016 günü Tunceli-Ovacık'ta Merc

Ağrı Aras EDAŞ İşçilerini Ziyaret Etik…

Ağrı Aras EDAŞ İşçilerini Ziyaret Etik…

24-03-2016 Ağrı Aras EDAŞ İşçilerini Ziyaret Etik

      24-25 Mart günlerinde Ağrı A

Urfa DEDAŞ İşçilerini Ziyaret Ettik…

Urfa DEDAŞ İşçilerini Ziyaret Ettik…

18-03-2016 Urfa DEDAŞ İşçilerini Ziyaret Ettik

      Urfa Dicle EDAŞ'da taşeron e

Haberler

Yeni Yıla Direnerek Girdiler…

Yeni Yıla Direnerek Girdiler…

01-01-2015

  Onlar, emekçinin itibarını sokaklard

İSİG BEDAŞ Direnişçilerini Ziyaret Etti…

İSİG BEDAŞ Direnişçilerini Ziyaret Etti…

17-11-2014

  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG)

BEDAŞ'ta 3 Yıldır Adalete Ulaşılamadı…

BEDAŞ'ta 3 Yıldır Adalete Ulaşılamadı…

09-12-2013

  BEDAŞ işçisi Erkan Keleş'in elektrik

İş Cinayetlerinde 2 Enerji İşçisi Hayatını Kaybetti…

İş Cinayetlerinde 2 Enerji İşçisi Hayatını Kaybetti…

09-12-2013 İş Cinayetlerinde 2 Enerji İşçisi Hayatını Kaybetti

  Sivas ve Şanlıurfa'da meydana gelen

Enerjide Taşeron Canımıza Kast Ediyor…

Enerjide Taşeron Canımıza Kast Ediyor…

01-12-2013 Enerjide Taşeron Canımıza Kast Ediyor

  Enerji işkolunda tüm itirazlarımıza

Duyurular

DİSK/Enerji-Sen 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı…

DİSK/Enerji-Sen 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı…

2015-10-12

      Yönetim Kurulumuzun 15.09.20…

Enerji-Sen üyesi işçilerden Enerji-Sen yönetimine açık çağrı…

Enerji-Sen üyesi işçilerden Enerji-Sen yönetimine açık çağrı…

2015-08-10

      Sendikamızın üyesi yaklaşık

Kamuoyuna Açıklama - Süleyman Keskin…

Kamuoyuna Açıklama - Süleyman Keskin…

2015-07-12

Sendikamız Enerji-Sen, eski Genel Başkan…

Kamuoyuna Zorunlu Açıklama…

Kamuoyuna Zorunlu Açıklama…

2015-07-02

KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA…

BEDAŞ İş Cinayetlerine Davetiye Çıkarıyor…

BEDAŞ İş Cinayetlerine Davetiye Çıkarıyor…

2014-08-08

      BEDAŞ'ta İşçi Sağlığı ve İş

Makaleler

2015 Yılı Enerji İşkolu İş Cinayetleri Raporu…

2015 Yılı Enerji İşkolu İş Cinayetleri Raporu…

11-01-2016

2015 YILINDA EN AZ 47 ENERJİ İŞÇİSİ YAŞA…

Eyy Faruk Çelik, sizin bakanlığınız ne iş yapar? - Yüksel Baysal…

Eyy Faruk Çelik, sizin bakanlığınız ne iş yapar? - Yüksel Baysal…

01-01-2015

  Yeni yıla bir gün kala, Bursa epeydi…

Öncü Bir Deneyim Olarak DİSK/Enerji-Sen’in İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Pratikleri – Hansel Özgümüş…

İşyerlerinden Yoksul Mahallelere BEDAŞ Direnişi – Ali Duman…

İşyerlerinden Yoksul Mahallelere BEDAŞ Direnişi – Ali Duman…

09-10-2014

  Elektrik dağıtım şirketlerinde yaşan

Elektrik Kesintileri Devam Edecek – Ali Duman…

Elektrik Kesintileri Devam Edecek – Ali Duman…

15-12-2013

      Enerji Bakanı Taner Yıldız 1…