İşçilerin Mahkemelerde Hak Araması Engellenmeye Çalışılıyor! – Arzu Atabek Çerkezoğlu

 

 

İş Mahkemeleri yerine “İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti”nin kurulması işçilerin hukuk önünde hak arama mücadelesini kısıtlama anlamına gelmektedir.
 
Emekçileri kuralsız ve güvencesiz çalıştırma kuşatması altında bırakan iktidar yasa ve yasaklarla fiili ve hukuki mücadelemizi engelleyemeyecektir.
 
Konfederasyonumuz işçilere dönük yeni bir saldırının haberini tüm Türkiye gibi dün basına yansıyan haberler aracılığıyla öğrendi. Söz konusu habere göre AKP Hükümeti İş Mahkemelerinin daha hızlı ve masrafsız çalışması için yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içinde. Bundan sonra “işçi ile iş veren arasından iş akdinden veya İş Kanunu’ndan doğan her tür hukuk uyuşmazlığın” İş Mahkemelerinde değil “İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti”nde görüşülmesi planlanıyor.  Tasarıya göre  “İşe iade hakkıyla sosyal güvenlik alanındaki uyuşmazlıklar”ın çatışma ve çözümü bağımsız yargı aracılığıyla değil hükümet tarafından oluşturulması planlanan Hakem Heyeti aracılığıyla olacak.
 
AMAÇ GÜVENCESİZLİK KUŞATMASI ALTINDAKİ İŞÇİYİ KORUMASIZ BIRAKMAK
Hakem heyeti uygulamasının hükümetin emeğin haklarına dönük saldırı programının bir parçası olduğu açıktır. Son on yılda yasalaşan torba yasalar, 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve çalışma hayatını düzenleyen her türlü düzenleme göz önüne alındığında Ulusal İstihdam Strateji Belgesi  ve Orta Vadeli Ekonomik Programların temel hedefleri hatırlandığında hükümetin amacı açıktır: Güvencesiz ve esnek çalışmayı yaygınlaştırmayı resmi hükümet programı olarak açıklayan AKP, emekçileri bu kuşatma karşısında korunaksız bırakmak istemektedir.  Bir yandan çıkarılan yasalar kolluk aracılığıyla uygulanan yasaklar yoluyla fiili mücadele bastırılmak istenmekte bir yandan da emekçiler için hukuksal mücadelenin imkanı ortadan kaldırılmaktadır.
 
2011 yılında çıkarılan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ile getirilen dava masrafları için peşin ödeme sistemi nedeniyle alacak davaları başta olmak üzere hak arama davası açmaları zorlaştırılan emekçilerin şimdi de İş Mahkemeleri’ne başvuruları engellenmektedir.
 
İŞ KANUNU’NUN “İŞÇİ LEHİNE”LİK İLKESİ ORTADAN KALDIRILMAK İSTENİYOR
İş Mahkemelerin devre dışı bırakılarak başında mülki idare amirinin veya ilçe çalışma müdürü personelinin görevlendireceği uzmanların bulunduğu bir hakem heyeti kurulması işçilerin hak arama mücadelesinde önemli yeri olan bağımsız yargının yani İş Mahkemeleri’nin yerinin devlet tarafından atanmış “kamu görevlileri” ve “mülki idarenin” belirleyeceği hakem kurullarına havale etmek anlamına gelmektedir. Böylesi bir durumda İş Kanunu’nun “işçi lehinelik” ilkesinin hiçe sayılacağı aşikardır. Hatta böylesi bir düzenlemenin temel amaçlarından birisi İş Kanunu’nun temel niteliklerinden biri olan “işçi lehine yorum” anlayışını devre dışı bırakmaktır. Oluşturulacak hakem heyetinde işçiler lehine tavır alacak bağımsız bir temsilcinin yer almamış olması da bu şüphemizi güçlendirmektedir.
 
İŞÇİLERE MEYDANLARI KAPATAN VALİLER Mİ İŞÇİNİN HAKKINI TESLİM EDECEK?
Bu amaçların yanı sıra kurulacak böylesi bir heyetin sorumluluğunun mülki idareye veya bürokrasiye teslim etme planına ayrıca itiraz edilmesi gerekmektedir. Son birkaç ayda Kocaeli ve Hatay’da; 1 Mayıs’ta ise İstanbul’da alanları emekçilere yasaklayan mülki idarenin işçilerin hak arama çabasında işçi lehine karar vereceğine dair haklı şüphelerimiz vardır.
 
İş Kanunu’ndan doğacak uyuşmazlıklara bağımsız yargı mensuplarının yerine atanmış bürokratların bakması hem verilecek kararların hukuki niteliğini zayıflatacak bir unsurdur hem de tüm kentlerde çalışma yaşamı düzeninin yasalar yoluyla değil mülki idare yoluyla belirlenmesinin önünü açacak bir durumdur.
 
İktidar, yargı üzerindeki iş yükünü, masraf ve zaman sorununu bahane ederek işçilerin hak arama mücadelesini sınırlamayı ve engellemeyi amaçlamaktadır. İş mahkemelerinin yaşadıkları sorunlar nedeniyle davaları geç sonuçlanan yüz binlerce işçinin mağduriyetini gidermek için iş mahkemelerini yaygınlaştırmak, yargıyı güçlendirmek,  dava açmanın önündeki ekonomik engelleri kaldırmak yerine bu sorunları bahane ederek emeğe saldırı programını hayata geçirmek kabul edilemez bir tavırdır.

 

 

 

Bu içeriği paylaşın

Sendikamızdan Haberler

Eren Enerji işçilerinin direnişinde 14. hafta: “İşçilerin iradesi kazanacak”…

Eren Enerji işçilerinin direnişinde 14. hafta: “İşçilerin iradesi kazanacak”…

01-12-2017  

Sendikamıza üye olduğu için işten çıkarı

Fırat EDAŞ İşçileri Hakları İçin Eylemdeydi…

Fırat EDAŞ İşçileri Hakları İçin Eylemdeydi…

09-04-2016 Fırat EDAŞ İşçileri Hakları İçin Eylemdeydi

      Tunceli’de Aksa Fırat EDAŞ’t

Mercan HES'i Ziyaret Ettik…

Mercan HES'i Ziyaret Ettik…

06-04-2016 Mercan HES'i Ziyaret Ettik

7 Nisan 2016 günü Tunceli-Ovacık'ta Merc

Ağrı Aras EDAŞ İşçilerini Ziyaret Etik…

Ağrı Aras EDAŞ İşçilerini Ziyaret Etik…

24-03-2016 Ağrı Aras EDAŞ İşçilerini Ziyaret Etik

      24-25 Mart günlerinde Ağrı A

Urfa DEDAŞ İşçilerini Ziyaret Ettik…

Urfa DEDAŞ İşçilerini Ziyaret Ettik…

18-03-2016 Urfa DEDAŞ İşçilerini Ziyaret Ettik

      Urfa Dicle EDAŞ'da taşeron e

Haberler

Yeni Yıla Direnerek Girdiler…

Yeni Yıla Direnerek Girdiler…

01-01-2015

  Onlar, emekçinin itibarını sokaklard

İSİG BEDAŞ Direnişçilerini Ziyaret Etti…

İSİG BEDAŞ Direnişçilerini Ziyaret Etti…

17-11-2014

  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG)

BEDAŞ'ta 3 Yıldır Adalete Ulaşılamadı…

BEDAŞ'ta 3 Yıldır Adalete Ulaşılamadı…

09-12-2013

  BEDAŞ işçisi Erkan Keleş'in elektrik

İş Cinayetlerinde 2 Enerji İşçisi Hayatını Kaybetti…

İş Cinayetlerinde 2 Enerji İşçisi Hayatını Kaybetti…

09-12-2013 İş Cinayetlerinde 2 Enerji İşçisi Hayatını Kaybetti

  Sivas ve Şanlıurfa'da meydana gelen

Enerjide Taşeron Canımıza Kast Ediyor…

Enerjide Taşeron Canımıza Kast Ediyor…

01-12-2013 Enerjide Taşeron Canımıza Kast Ediyor

  Enerji işkolunda tüm itirazlarımıza

Duyurular

DİSK/Enerji-Sen 5. Olağan Genel Kurul Daveti…

DİSK/Enerji-Sen 5. Olağan Genel Kurul Daveti…

2019-10-23 DİSK/Enerji-Sen 5. Olağan Genel Kurul Daveti

      Sendikamız 5. Olağan gene…

DİSK/Enerji-Sen 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı…

DİSK/Enerji-Sen 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı…

2015-10-12

      Yönetim Kurulumuzun 15.09.20…

Enerji-Sen üyesi işçilerden Enerji-Sen yönetimine açık çağrı…

Enerji-Sen üyesi işçilerden Enerji-Sen yönetimine açık çağrı…

2015-08-10

      Sendikamızın üyesi yaklaşık

Kamuoyuna Açıklama - Süleyman Keskin…

Kamuoyuna Açıklama - Süleyman Keskin…

2015-07-12

Sendikamız Enerji-Sen, eski Genel Başkan…

Kamuoyuna Zorunlu Açıklama…

Kamuoyuna Zorunlu Açıklama…

2015-07-02

KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA…

Makaleler

2015 Yılı Enerji İşkolu İş Cinayetleri Raporu…

2015 Yılı Enerji İşkolu İş Cinayetleri Raporu…

11-01-2016

2015 YILINDA EN AZ 47 ENERJİ İŞÇİSİ YAŞA…

Eyy Faruk Çelik, sizin bakanlığınız ne iş yapar? - Yüksel Baysal…

Eyy Faruk Çelik, sizin bakanlığınız ne iş yapar? - Yüksel Baysal…

01-01-2015

  Yeni yıla bir gün kala, Bursa epeydi…

Öncü Bir Deneyim Olarak DİSK/Enerji-Sen’in İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Pratikleri – Hansel Özgümüş…

İşyerlerinden Yoksul Mahallelere BEDAŞ Direnişi – Ali Duman…

İşyerlerinden Yoksul Mahallelere BEDAŞ Direnişi – Ali Duman…

09-10-2014

  Elektrik dağıtım şirketlerinde yaşan

Elektrik Kesintileri Devam Edecek – Ali Duman…

Elektrik Kesintileri Devam Edecek – Ali Duman…

15-12-2013

      Enerji Bakanı Taner Yıldız 1…